ეზოებისა და ბაღების მოწყობა/ტექნიკური სამუშაო

  • ეზოების ბაღებისთვის სხვადასხვა მცენარის შერჩევა, დარგვა,დათესვა და  Ეზოში სრულიად ახალი, ალტერნატიული სტილის შექმნა და ახალი კომპოზიციის შეტანა
  • მცენარეების განახლება  და პირვანდელი სახის/სტილის დაბრუნება-აღდგენა
  • ცოცხალი,ბუნებრივი, მწვანე ღობეების,ნიადაგმფარავების და გადაზრდილი ბაღების შექმნა,განახლება,ფორმირება და აღდგენა
  • ბაღში მცენარეთა განლაგების სწორი სისტემის შერჩევა
  • არსებულ ბაღსა დაეზოში მცენარეების მოვლა და სწორი განვითარება
  • მარადმწვანე და ხემცენარეების შემობარვა და სარეველების აღმოფხვრა