ეზოებისა და ბაღების Გამწვანება

 • - გამწვანებისთვის მოსამზდებელი სამუშაოების ჩატარება ნიადაგის მომზადება, რელიეფის მოსწორება და გაფხვიერება
 • - დეკორაციული და ბუნებრივი მცენარეების და ყვავილების მოვლა, განახლება
 • - ხეების გასხვლა და გადაბელვა
 • - მცენარეების ჩანაცვლება და ფორმირება
 • - შორის ხედვის მცენარეების ფორმის შენარჩუნება და აღდგენა
 • - ბალახის გათიბვა და გაზონის გაკრეჭვა
 • - რულონური გაზონის /ბალახის/ მწვანე საფარის დაგება
 • - ნაყოფიერი მიწის შეტანა და რელიეფის მოსწორება
 • - სასურველი ნარგავების, ყვავილების შეტანა, დარგვა და მოვლა
 • - ლანდშაფტის დიზაინის შექმნა
 • - მცენარეებისთვის სინათლის ეფექტიანობის და სწორი ფოტოსინთეზის შექმნა და გამოყენება
 • - ლანდშაფტური სივრცის შექმნა კომპოზიციის პრინციპით
 • - საპროექტო ტერიტორიის და მის გარსშემო არსებული ლანდშაფტის შესწავლა
 • - მცენარეების მოსაპერკითებელი მასალების შერჩევა და გეგმ-გრაფიკების შედგენა
 • - ლანდშაფტის ზონირება და მიწის სამუშაოები
 • - ბილიკების და ტერასების მოწყობა