ეზოსა და ბაღის დასუფთავება

- Ბაღის, აგარაკის ნაკვეთის სეზონური დასუფთავება
- ბაღის და ეზოს მოვლის Სამუშაოების ჩატრების შემდგომი დალაგება
- Ბალახის გაზონის, ხეების, ბუჩქების, ფორმირება გასხვლა და ნარჩენების გატანა
- ტერიტორიის დალაგება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა
- ხმელი ხეების მოჭრა და ამოძირკვა ფესვიანად
- Ბილიკებზე არსებულ სარეველა მცენარეების გაწმენდა და გადატანა
- Არსებულ თუ ახლად შესაქმნელ ბაღში, აგარაკზე ან ნებისმიერი სახის ტერიტორიაზე გაწმენდითი სამუშაოების ჩატრება და ნარჩენების გატანა